Med utsikt til en flytende verden

Tekst: Mikkel Vetaas, februar 2018 ⎟ Foto: Gabriel Johann Kvendseth

Gabriel Johann Kvendseth skal auksjonere bort  Save Me / Sink Me / Free Me / Tie Me / Hang Me  på Post Capitalistic Auction. Et verk vevet frem av tau og tekstiler som har tatt ham to år å lage. – Tauet er et sterkt og åpent materiale, sier han. – Det drar i alle retninger. 

– Hvordan har det seg at du ble med i dette prosjektet?

– Jeg var med i et prosjekt som Jingyi Wang hadde i 2016 på Kunsthall 3,14, When I am Talking to You I am not Talking to You. Det var mitt første møte med henne og begrepet «statisk teater», som hun bruker. Det var en interaktiv forestilling hvor aktørene var byttet ut med kunstverk. Når jeg nå fikk høre om grunnlaget for Post Capitalistic Auction, ganske tidlig i prosessen, så var det umiddelbart veldig tiltalende, siden verdi og abstrakt verdi er noe jeg har jobbet ganske mye med selv, blant annet prosjektet The Give Away Archive. En utstilling som egentlig spant ut av at jeg flyttet fra et stort til et lite atelier, og som i grove trekk gikk ut på at jeg samlet verk fra atelieret, både ferdige og uferdige. Skrot, søppel, skisser, bøker, alt mulig. Og stilte det sirlig ut i galleriet og inviterte publikum til å komme og ta det de ville ha, mot en gjenytelse i form av at de beskrev med egne ord hva de tok, i et sånt skjema som jeg hadde, og legge det igjen. Slik at de beholdt objektet og jeg beholdt ideen om tingene. Det er jo en viss resonans der til Platon sin «hulelignelse» og Joseph Kosuth sin One and Three Chairs.

– Så du tenker at dette konseptet kan ha noe for seg?

– Ja. Jeg er veldig spent på hvordan det skal bli. Det involverer jo en risiko. Man kan legge premissene, men hvis publikum ikke er villig til å ta del, så sitter en igjen med ingenting. Og den risikoen synes jeg er kjempeinteressant. Og det resonnerer jo også med de interaktive arbeidene jeg har gjort tidligere. Jeg liker det avhengighetsforholdet som oppstår mellom utøver og betrakter/deltaker.

– Hva var det som gjorde at du valgte akkurat dette verket her til dette prosjektet?

– Jeg kom over denne, som jeg begynte på for over to år siden og hadde lagt vekk. Så hadde jeg Jingyi på besøk, og vi så gjennom ting som kunne være aktuelle. Gjennom hennes blikk likte jeg den bedre selv og fikk lyst til å gjøre den ferdig. Jeg foretrekker å vise nye ting. Hvis jeg viser noe som har vært utstilt før, og som jeg vet fungerer, så kan det bli litt for bekvemt. Dette verket er kanskje en litt ny retning for meg. Tydelig håndverkspreget, selv om det jo er et veldig primitivt håndverk. Jeg liker denne interaksjonen mellom håndverk og samtidskunst.

– Husker du hvilken tanke som hadde slått ned i deg og som gjorde at du begynte på dette verket i utgangspunktet?

– Jeg jobber ikke planlagt, mye på grunn av måten jeg samler materialer på: Jeg kjøper ikke nytt, men finner på gata, eller spør om å få, låne, stjele. Når dette når en kritisk masse, som i dette tilfellet med ymse tau og tekstiler, så ble det på et tidspunkt naturlig å jobbe med det. Noen materialer tiltaler meg mer enn andre, men det er en ubevisst samleprosess.

Tauet er et sterkt og åpent materiale. Det drar i alle retninger. Henrettelse, skipstrafikk. Mye menneskelig historie i det materialet. En enkel skolisse er svak, men når du slår dem sammen, blir de sterkere.

– Hva ønsker du å få i bytte mot kunstverket?

– Det kan jeg ikke svare på. Hadde jeg bare villet ha pengene, så hadde jeg nok heller stilt det ut på vanlig utstilling. Jeg er interessert i å se hva som dukker opp. Men det kommer til å sitte litt inne å skulle gi det fra seg. Så det må jo være mot noe noe som oppleves like viktig. Det vil jo alltid være en utfordring å skulle klare seg økonomisk, så penger er absolutt et relevant byttemiddel som jeg kommer til å vurdere. Men jeg er veldig nysgjerrig på hva de andre eventuelle budene er for noe.

– Har du opplevd noe som har vært spesielt viktig for deg som kunstner?

– Generelt når man opplever at kunsten resonnerer med betrakteren, når frem. Jeg tror på kunstens transformative kraft. At den har potensial til å utløse om ikke en ny virkelighetsforståelse, så i hvert fall en ny «take» på virkeligheten.

Fakta:
Gabriel Johann Kvendseth
Født: 1984, Karlsøy
Bor og arbeider i Bergen 

By Gabriel Johann Kvendseth

Auksonerer bort:
Save Me / Sink Me / Free Me / Tie Me / Hang Me
År: 2016 – 2018
Teknikk: Vevnad
Opplag: Unik / 1